KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH


Odwaga jest dobra lecz wytrwałość lepsza
Theodor Fontane. 

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową związaną z pandemią koronawirusa, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia psychicznego można skorzystać z konsultacji/porady telefonicznej u dyżurujących specjalistów:

  • mgr Franciszek Winkler psycholog/psychoterapeuta
    od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 16.00
    telefon 603 524 660
  • specjalista terapii uzależnień Jarosław Skrzypkowski
    codziennie do godziny 20.00
    telefon 519 487 979

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

CZYM JEST GKRPA?

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.