PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

 
 

Programy profilaktyczne to zestawy zajęć i materiałów w formie plakatów i ulotek które będąc zatwierdzone przez Państwową Organizację Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są dostępne u licznych dostawców.

W gminie Pilchowice realizowane są następujące programy, które były realizowane również w latach ubiegłych a mianowicie:

Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł

Jest to zestaw gadżetów, ulotek i plakatów wraz z programem profilaktycznym skierowanym do młodzieży szkolnej. Program jest ten realizowany już od lat przez co jego zawartość jest dosyć dobrze znana tak nauczycielom i pedagogom jak i rodzicom. Cenną częścią tej konkretnej kampanii są badania ankietowe prowadzone wśród młodzieży oraz ich wyniki.

Program Postaw na Rodzinę

To podobny zestaw materiałów marketingowych stawiający jednak większy nacisk na relacje młodzieży z rodzicami. Według założeń programu lepsze zapoznanie się rodziców z potrzebami młodzieży oraz młodzieży z racjami rodziców stanowi podstawę zdrowego funkcjonowania rodziny, co jest zawsze cenne również w ujęciu globalnym.

Oba programy są realizowane do wyczerpania zasobów przez pedagogów szkolnych.

Program Domowi Detektywi

Program realizowany jest w klasach V szkoły podstawowej. Składa się z dwóch części: szkolnej oraz domowej i jest utrzymany w konwencji nauki poprzez zabawę. Celem programu jest opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczanie problemów związanych z piciem alkoholu poprzez wzmacnianie rodzinnych, indywidualnych i rówieśniczych czynników chroniących.

Archipelag Skarbów

Archipelag Skarbów to żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży szkół podstawowych. Duże grupy młodzieży (najczęściej 100-200 uczniów) są zgromadzone na auli lub sali gimnastycznej. Program jest prowadzony przez 3-5 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia i pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał.

Otwórz się na pomoc z Gminą Pilchowice

Zauważ problem uzależnienia młodzieży od alkoholu, zagraj z nami, to od Ciebie zależy, jak potoczy się ta historia.

Otwórz się na pomoc z Gminą Pilchowice

 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

PEDAGODZY SZKOLNI

Na czym polega praca pedagoga i w jaki ma zakres obowiązków? Pedagog szkolny to jedna z najbardziej odpowiedzialnych funkcji w szkole. Zobacz jak wiele zależy od dobrego pedagoga.