TABELA GODZINOWA

 
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła w latach ubiegłych punk konsultacyjny z zakresu terapii uzależnień. Sama komisja również prowadzi swe dyżury dla każdego zainteresowanego.

Czwartek – Przewodnicząca

 W każdy czwartek przewodnicząca GKRPA jest obecna w urzędzie gminy w godzinach od 17:00 do 17:30. Celem tej obecności są przede wszystkim sprawy urzędowe, współpraca komisji z trzecim sektorem, GOKiem i wszystkimi innymi instytucjami gminnymi oraz sprawy organizacyjne. W pilnych przypadkach służy on również pomocą we wszystkich innych sprawach.

 

Środy – Terapeuta

 W Gminie Pilchowice funkcjonuje punkt konsultacyjny prowadzony przez certyfikowanego terapeutę uzależnień Jarosława Skrzypkowskiego. Punkt konsultacyjny znajduje się w Pilchowicach na ulicy Dworcowej 8 (budynek poczty).

 Pan Skrzypkowski przyjmuje dwa razy w miesiącu, w środy od godziny 15:00 do 17:00. Numer telefonu: 519 487 979

 Punkt konsultacyjny jest przeznaczony dla osób chcących zasięgnąć rady specjalisty w leczeniu uzależnień. Zapraszamy zarówno osoby nadużywające jak i ich rodziny do korzystania z rozległej wiedzy terapeuty. Konsultacje są jak i ewentualna terapia są bezpłatne.

Czwartki – Psycholog

W punkcie konsultacyjnym znajdującym się w Pilchowicach na ulicy Dworcowej 8 (budynek poczty) prowadzone są również dyżury psychologa/psychoterapeuty P. mgr Franciszka Winklera. Pan mgr Franciszek Winkler przyjmuje dwa razy w miesiącu, w czwartki od godz. 14:00 do 16:00 Numer telefonu: 603 524 660 Zakres działań psychologa:

  • Wsparcie psychologiczne dla osób chcących poradzić sobie z problemem uzależnienia
  • Wsparcie psychologiczne dla partnerów oraz dorosłych dzieci osób uzależnionych
  • Poradnictwo rodzinne
  • Wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy fizycznej lub psychicznej
  • Poradnictwo w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów
 
 
 

Czwartki – Komisja

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dyżuruje w co drugi czwartek w godzinach 17:00-19:00 pod adresem ul. Dworcowa 8, Pilchowice (budynek poczty, na piętrze). Dyżury prowadzą członkowie komisji

Dyżury komisji są przeznaczone dla osób chcących dowiedzieć się więcej na temat zakresu wsparcia i pomocy świadczonej przez GKRPA. Dyżur komisji to doskonałe miejsce ażeby uzyskać komplet informacji na temat tego w jaki sposób Komisja może uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu lub innych środków zarówno przez osoby uzależnione jak i przez ich rodziny.

 W każdej chwili można również skontaktować się z Komisją lub jej członkami za pomocą formularza kontaktowego. Zobacz również nasz kalendarz