PROFILAKTYKA

Lepiej zapobiegać niż leczyć. GKRPA angażuje się w wiele projektów mających na celu profilaktykę uzależnienień wśród dzieci i młodzieży.

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

Kampanie aktualnie realizowane w szkołach gminy

DOFINANSOWANIE

GKRPA finansuje wycieczki dzieci z rodzin zagrożonych

ARTYKUŁY

Artykuły przede wszystkim dla młodych i ich rodziców

PEDAGODZY SZKOLNI

Poznaj pedagogów poszczególnych szkół

FILMOTEKA

Poznaj głębiej problematykę uzależnień

 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

CZYM JEST GKRPA?

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.