OBSZARY DZIAŁANIA KOMISJI

 
 

Działalność komisji można zasadniczo podzielić na trzy obszary:

  • Obszar Profilaktyczny
  • Obszar Terapeutyczny
  • Obszar Kontrolny

Profilaktyczny obszar działania GKRPA obejmuje całość zadań prowadzonych wśród dzieci i młodzieży mających na celu zabezpieczenie młodych przed wpływem alkoholu i/lub narkotyków. Działania tutaj podejmowane obejmują prowadzenie programów profilaktycznych, wyboru których komisja dokonuje we współpracy z pedagogami szkolnymi. Zespół profilaktyczny podejmuje również takie działania jak organizacja zajęć pozalekcyjnych, dopłaty do wyjazdów dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy lub z rodzin gdzie istnieje niebezpieczeństwo powstania takiego problemu czy też działalność w zakresie promocji zdrowia i sportu.

W zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych dużo do powiedzenia mają sami rodzice, dlatego też przygotowaliśmy ankietę która w sposób jasny określi nam jakiego rodzaju zajęcia spotkałyby się z zainteresowaniem zarówno dzieci jak i rodziców. Ankietę można znaleźć [tutaj]

 

Obszar terapeutyczny to zakres działań komisji zmierzający do ratowania osób uzależnionych oraz do ograniczania skutków ich uzależnienia. Organizacja punktu konsultacyjnego, zatrudnienie terapeuty oraz organizacja grupy wsparcia to główne zadania zespołu terapeutycznego. Zajmujemy się tutaj również indywidualnymi sprawami osób tkwiących w uzależnieniu. Motywujemy je do podjęcia leczenia, zapewniamy konsultacje z terapeutą i staramy się doprowadzić do sytuacji gdy osoba uzależniona rozpoczyna terapię. W sytuacjach gdy spotykamy się z silnym oporem osoby zgłoszonej używamy również możliwości prawnych i procedur sądowych – wychodzimy bowiem z założenia, iż jeśli jest szansa na wyjście z nałogu to cel uświęca wszystkie środki.

 

Obszar kontrolny dotyczy wszystkich tych działań, które komisja podejmuje w kwestii punktów sprzedaży alkoholu. Prowadzimy kontrole warunków prowadzenia obrotu alkoholem na terenie gminy, w razie potrzeby organizujemy również szkolenia dla sprzedawców oraz staramy się upewnić, iż prawo w tej kwestii jest starannie przestrzegane. Jednymi z najważniejszych zagadnień ustawy dopuszczającej sprzedaż alkoholu jest sprzedaż nieletnim oraz sprzedaż na kredyt. Wychodzimy z założenia, iż sprzedaż alkoholu osobom nieletnim, jako wyjątkowo szkodliwa, jest doskonałym powodem do cofnięcia zezwolenia na handel alkoholem. Również sprzedaż na kredyt jest w niektórych przypadkach kwintesencją alkoholizmu – w przypadku gdy brakuje pieniędzy zamiast wybrać jedzenie dana osoba wybiera alkohol to znak, iż problem w takiej sytuacji jest poważny.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.