Terapeuta

Punkt konsultacyjny GKRPA

Punkt konsultacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest prowadzony przez Pana Jarosława Skrzypkowskiego.

Pan Jarek jest posiadaczem certyfikatu instruktora terapii uzależnień PARPA nr. 278 który potwierdza kwalifikacje zawodowe w zakresie prowadzenia terapii uzależnień.

W 2010 roku Pan Jarek odbył staż w Małopolskim Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu gdzie wykazał się dużym zasobem wiedzy na temat terapii uzależnienia, umiejętnościami opracowania diagnozy problemowej oraz zaangażowaniem w realizację zadań wyznaczonych przez opiekuna stażu.

Pan Jarek posiada również dyplom ukończenia Studium Umiejętności Psychologicznych w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Uczestniczył również w programie rozwoju osobistego prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pan Jarosław Skrzypkowski od wielu lat prowadzi punkt konsultacyjny zlokalizowany pod adresem ul. Dworcowa 8 44-145 Pilchowice (sołtysówka w budynku poczty).

W zakresie kompetencji gminnego terapeuty leży:

– motywowanie i kierowanie procesem zdrowienia osób uzależnionych

– wsparcie osób uzależnionych w podjęciu i utrzymaniu leczenia odwykowego

– wsparcie rodzin osób uzależnionych oraz rodzin gdzie występuje problem przemocy

– monitorowanie postępów w leczeniu oraz zapobieganie nawrotom

– prowadzenie interwencji terapeutycznych, treningu trzeźwości oraz kierowanie na terapię uzależnień

Punkt konsultacyjny jest pierwszym punktem kontaktu dla osób uzależnionych lub żyjących z osobami uzależnionymi. W przypadku jakiejkolwiek potrzeby dzwoń: 519 487 979 lub przyjdź podczas dyżuru porozmawiać w 4 oczy. Punkt konsultacyjny otwarty jest 2 razy w miesiącu w środy w godzinach od 15:00 do 17:00. Zobacz kiedy jest najbliższy dyżur na naszym kalendarzu.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.