INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Tylko dzięki silnej współpracy z licznymi organizacjami i ludźmi dobrej woli jesteśmy w stanie pełnić naszą misję w pełnym wymiarze

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Zajęcia, wydarzenia i imprezy kulturalne

POLICJA

Komenda Policji w Knurowie oraz nasi dzielnicowi

 

 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

CZYM JEST GKRPA?

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.