POZNAJ SKŁAD KOMISJI

 
 

Kontakt telefoniczny bezpośrednio z przewodniczącą jest możliwy w czwartki od 17:00 do 17:30, w pozostałe dni tygodnia istnieje możliwość zostawienia wiadomości w celu kontaktu zwrotnego. Jeśli chcesz przyjść osobiście zapraszamy na dyżur komisji.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W PILCHOWICACH

 tel:32 235 64 75

 www.gkrpa.pilchowice.pl

gkrpa@pilchowice.pl

 ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

 
 
 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

GODZINY DYŻURÓW

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła w latach ubiegłych punk konsultacyjny z zakresu terapii uzależnień. Sama komisja również prowadzi swe dyżury dla każdego zainteresowanego.