GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dowiedz się więcej czym jest GKRPA oraz czym się dokładnie zajmuje.

 

OPIS KOMISJI

Podstawowe informacje na temat działalności GKRPA

DO POBRANIA

Ustawy, uchwały i inne dokumenty do pobrania

OBSZARY DZIAŁANIA

Główne zagadnienia leżące w zakresie działalności komisji

 

 

SKŁAD GKRPA

Poznaj członków komisji i ich funkcje

DYŻURY

Opis dyżurów komisji, terapeuty i psychologa

 

 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

CZYM JEST GKRPA?

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.