PROCEDURA PRAWNA

 
 

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu, jeśli mąż, żona, ojciec lub matka, syn lub córka lub też ktoś z dalszej rodziny cierpi na chorobę uzależnieniową lub po prostu nadużywa zawsze możesz złożyć wniosek do naszej komisji. Rozpatrujemy każde zgłoszenie i podejmujemy działania mające na celu poprawę sytuacji.

Po złożeniu wniosku, z którego wynika iż problem uzależnienia występuje lub może wkrótce wystąpić, komisja wezwie osobę zgłaszaną i podczas swego dyżuru przeprowadzi rozmowę mającą na celu ocenę sytuacji. Ważne by nie czekać ze złożeniem wniosku – im wcześniej będziemy mieli szansę zareagować tym większa szansa na rozwiązanie problemu. Na wezwania GKRPA warto się stawiać. Jeśli wzywana osoba się nie pojawi w wyznaczonym terminie komisja musi rozpocząć działania prawne.

 

Jeśli dana osoba nie jest świadoma swego uzależnienia, jeśli aktywnie przeciwdziała zabiegom mającym uzdrowić sytuacje, jeśli mimo starań komisji dalej nadużywa alkoholu lub też używa narkotyków, nie stawia się przed komisją mimo wezwań, GKRPA skieruje taką osobę na badanie biegłych sądowych mających orzec o stopniu uzależnienia danej osoby. Jeśli i tutaj badany się nie pojawi sprawa zostanie oddana do sądu, który może zarządzić doprowadzenie na badania przez policję. Brak woli leczenia, utrudnianie pracy komisji oraz ignorowanie jej wezwań to czynniki które zdecydowanie działają na niekorzyść osoby zgłaszanej.

Po zgłoszeniu sprawy w sądzie postępowanie toczy się już własnym życiem. Rodzaj leczenia, rodzaj ośrodka odwykowego (zamknięty lub otwarty) zostaną wybrane przez sąd, a zgłaszany zostanie zobowiązany nakazem sądu do podjęcia terapii.

Ważne by osoby składające wniosek w sprawie swych bliskich miały pełną świadomość, iż robią to dla dobra tak bliskiego z problemem jak i dla dobra własnego. Zawiadomienie komisji o sprawie za pomocą wniosku to pierwszy krok dający jakąkolwiek szansę na poprawę sytuacji, który warto zrobić gdy domowe metody nie dają rezultatu.

 

Pamiętaj: nie zwlekaj.

Wniosek pobierzesz [tutaj]

Możesz go złożyć osobiście w urzędzie gminy Pilchowice w sekretariacie. Użyj koperty z adnotacją „dla GKRPA”.

Możesz również wysłać go pocztą na adres:

Urząd Gminy Pilchowice

ul.Damrota 6

44-145 Pilchowice

z dopiskiem GKRPA

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

OŚRODKI I PORADNIE

Dobrowolne zgłoszenie się na leczenie oszczędza czasu i nieprzyjemności zarówno osobie uzależnionej jak i rodzinie. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z listą ośrodków w pobliżu naszej gminy i skorzystanie z ich oferty bez angażowania sądów oraz instytucji prawnego zobligowania do leczenia. Skutek zawsze jest lepszy gdy uzależniony sam podejmuje leczenie.