Profilaktyka

Dofinansowanie Wyjazdów


Jednym z zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wsparcie rodzin gdzie występuje problem uzależnień lub gdzie istnieje zagrożenie powstania takiego problemu. Jedną z form wsparcia jest dofinansowanie wyjazdów dzieci ze wspomnianych rodzin na wycieczki, kolonie i zajęcia pozalekcyjne, w których, ze względu na trudną sytuację materialną rodziny, nie mogłyby one uczestniczyć.

Jest to forma walki ze stygmatyzacją dzieci z trudnych rodzin oraz możliwość włączenia ich w pełni w życie ich klasy szkolnej. Widząc ogromny potencjał tej właśnie formy wsparcia GKRPA zwiększyła w tym roku pulę dostępnych środków przeszło trzykrotnie w porównaniu z latami ubiegłymi. Udział dzieci w wycieczkach szkolnych czy też zajęciach pozalekcyjnych jest cennym doświadczeniem integrującym z rówieśnikami bez względu na trudną sytuację rodzinną. Bezpośrednia pomoc komisji odciąża również materialnie zwykle bardzo ograniczony budżet rzeczonej rodziny.

Trzeba pamiętać tylko o jednym: to żaden wstyd prosić o pomoc. Dzieci również nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sytuację rodzinną i powinny mieć możliwość uczestnictwa w pełni w całym programie edukacyjnym szkoły bez względu na ograniczone środki rodziców w trudnej sytuacji.

Jeśli w Twojej rodzinie występują uzależnienia, jeśli Twoja rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, jeśli jest pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub też wszystko na raz wtedy nie wahaj się i udaj się do szkoły z zapytaniem o pomoc.

Każdy pedagog w naszej gminie dysponuje stosownym formularzem oraz zna procedurę wnioskowania o dofinansowanie wyjazdów i zajęć dzieci i młodzieży ze środków GKRPA. Im cięższa sytuacja rodziny tym większy priorytet ma wniosek i tym pewniejsze dofinansowanie wyjazdu dziecka.

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu dziecka znajdziesz [tutaj] . Wypełnić należy go razem z pedagogiem szkolnym lub dyrekcją.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

FILMOTEKA

Dział ten zawiera treści kinematograficzne różnych dostawców o tematyce uzależnień. Mamy tutaj wybór od programów naukowych, dokumentalnych aż po prywatne, pełne bólu historie osób kiedyś uzależnionych.