KONKURS MEGAŚREDNIA

 
 

Konkurs MegaŚrednia to konkurs profilaktyczny mający na celu ograniczenie grupy ryzyka wśród młodzieży w przyszłości poprzez niwelowanie cech charakterystycznych dla grupy młodzieży odznaczającej się dużym prawdopodobieństwem wystąpienia niebezpiecznych zachowań związanych z nałogami i wszystkimi negatywnymi zachowaniami towarzyszącymi. Grupa podwyższonego ryzyka to często uczniowie sprawiający kłopoty wychowawcze, długotrwale zniechęceni do szkoły i nauki, osiągający niskie wyniki w szkole. Konkurs MegaŚrednia nie zajmuje się jednak bezpośrednimi przyczynami tego stanu rzeczy, którymi bardzo często są również patologiczne sytuacje domowe rodziny. Pośrednio jednak dostarcza ważnej odpowiedzi na pytanie o sens nauki bez odnoszenia się do okoliczności wokół danej osoby. Motywuje materialnie tu i teraz co łatwo trafia do świadomości ucznia.

Ideą konkursu jest oddziaływanie, które spowoduje, że część uczniów mających trudności w nauce tudzież sprawiających problemy wychowawcze zmieni perspektywę i stosunek do nauki i współpracy z rówieśnikami w celu osiągnięcia lepszych stopni w szkole. Lepsze oceny oraz nauka zdolności uczenia się przy wsparciu rówieśników stanowi również istotny wkład w poczucie własnej wartości ucznia jak również generuje świadomość odpowiedzialności za swoje zachowanie jak i poczucie własnej sprawczości. To wyjątkowo ważne cechy charakteru, których brak naraża w przyszłości młodego człowieka na istotne problemy związane z uzależnieniami, patologicznym zdemotywowaniem, depresją itd.

 

W konkursie startują zespoły trzyosobowe, w których to zespołach jedna osoba ma średnią ocen powyżej 4.0 a dwie poniżej tej wartości. Nagradzany jest wzrost średnich ocen mierzony między kolejnymi latami szkolnymi. W konkursie uczestniczą też uczniowie mający dobre stopnie- mają oni okazję do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie przekazywania jej swym kolegom, wpływając na ich oceny, ku korzyści całego zespołu. Umiejętność nauczania to przydatna, praktyczna umiejętność, która dodatkowo służy ugruntowaniu posiadanej wiedzy oraz rozwojowi zdolności interpersonalnych (Zobacz metodę nauczania LDL „Lernen durch Lehren” autorstwa Jean-Pol Martin).

W obecnej formie konkurs MegaŚrednia stanowi również rywalizację pomiędzy szkołami – przy finale konkursu sporządzany jest jeden ranking wszystkich zespołów ze wszystkich startujących szkół. Przewidziano nagrody również dla szkoły, która lepiej spełni swój cel edukacyjno-rozwojowy względem uczniów potrzebujących więcej uwagi, a więc dla szkoły w której wzrosty średnich ocen uczniów zaangażowanych w konkurs będą najwyższe, licząc średnio.

Konkurs Mega Średnia obiera za cel aktywizację młodzieży gimnazjalnej pod względem nauki oraz wsparcie uczniów potrzebujących pomocy. Ze względu na to, że w obecnym systemie edukacji brakuje zabiegów motywacyjnych skierowanych dla uczniów osiągających słabsze wyniki, GKRPA Pilchowice wyszła z inicjatywą mającą nagrodzić zauważalne postępy wśród uczniów mających trudności w nauce. Wychodzimy z założenia, że trudności w nauce spowodowane są przede wszystkim kryzysem motywacyjnym oraz brakiem wyraźnego sensu nauki w oczach ucznia starszych klas szkolnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka, między innymi otrzymywanie nieadekwatnych ocen w przeszłości, brak lub niewłaściwa opieka pedagogiczna czy trudna bądź patologiczna sytuacja rodziny.

Konkurs MegaŚrednia to również pole do popisu dla rodzimych przedsiębiorców. Tradycyjnie oprócz nagród głównych wręczamy również nagrody dodatkowe pochodzące od sponsorów konkursu. Taka działalność to nie tylko okazja do pokazania swej firmy jako odpowiedzialnej społecznie lecz również dodatkowy sygnał dla młodzieży. Jeśli rodzimi przedsiębiorcy wspierają nagrody dla uczniów, którzy poprawiają swe wyniki w nauce to jasnym się staje, że im również zależy na tym by młodzi ludzie się lepiej wykształcili.

 

Analizując edycje konkursu MegaŚrednia z lat poprzednich można w sposób bezsporny wywnioskować, iż konkurs MegaŚrednia mając duży potencjał motywacyjny nie działa bez zaangażowania pedagoga szkolnego oraz wychowawców, nauczycieli i dyrekcji danej szkoły. O ile przy prowadzeniu konkursu nie ma dużo pracy o tyle brak zaangażowania ze strony kadry danej szkoły powoduje stabilny spadek aktywności uczniów zaangażowanych w konkurs aż do zupełnego wyeliminowania wpływu konkursu na motywacje uczniów. Dlatego też tak ważne jest uczestniczenie w konkursie również nauczycieli i pedagogów szkolnych – konkurs MegaŚrednia to narzędzie motywacyjne, które w rękach sprawnych nauczycieli i pedagoga przyniesie istotny pozytywny efekt.  Konkurs MegaŚrednia obejmuje uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z terenu gminy Pilchowice.

Aktualny regulamin konkursu MegaŚrednia znajduje się [tutaj]. Jest on aktualizowany w sierpniu każdego roku (jeśli jest taka potrzeba) przed inauguracją kolejnej edycji konkursu.

Opinia psychologa na temat konkursu MegaŚrednia znajduje się [tutaj].

Podoba Ci się pomysł? Chciałbyś przeprowadzić konkurs MegaŚrednia w swojej szkole? Skontaktuj się z nami! Pamiętaj, że regulamin jak i sam konkurs MegaŚrednia objęty jest prawami autorskimi.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.