TERAPIA

Terapia czyli proces leczniczy tak jak przy każdej innej chorobie jest procesem zdrowienia. Jeśli doskwiera mi choroba wtedy udaję się do lekarza – nie inaczej jest w przypadku uzależnienia. Jeśli jakaś substancja wpływa destruktywnie na moje życie, jeśli rozbija mi rodzinę, niszczy psychikę moich dzieci i wpycha w biedę, a nie potrafię z niej zrezygnować to jestem chory i potrzebuję lekarza. Co z tego, że akurat w tym przypadku będzie się on nazywał terapeutą?

PROCEDURA PRAWNA

Poznaj procedurę zgłaszania na leczenie

OŚRODKI I PORADNIE

Lista placówek leczenia uzależnień w okolicy gminy

GRUPY WSPARCIA

Mityngi AA i Al. Anon w naszym regionie

GMINNY TERAPEUTA

Konsultacje prowadzi Pan Jarosław Skrzypkowski

TELEFONY ZAUFANIA

Lista funkcjonujących w kraju telefonów zaufania

ARTYKUŁY

Artykuły przede wszystkim dla pijących dorosłych

 

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

CZYM JEST GKRPA?

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.