Ciąża i papieros

Ciąża i papieros

Niebawem Matka Paląca

Bez względu na to czy ciąża była planowana czy też nie, ciało kobiety przygotowuje się na przyjęcia potomka bardzo szybko. Uruchamia się cała gamma procesów mających na celu wytworzenie przyjaznych warunków do rozwoju dzieciaka w jego życiu płodowym. Instynkt macierzyński zdaje się kierować zachowaniami kobiety w taki sposób by chronić nowo poczęte życie dlatego też ogromna większość kobiet zachowuje się racjonalnie w błogosławionym stanie. Jednak niestety nie wszystkie. Tak jak z każdą cechą osobniczą intensywność wpływu instynktu macierzyńskiego na niebawem-matkę jest różna. Wygląda bowiem na to, że to jak bardzo kobieta dba o ciążę zależy od całego szeregu czynników włącznie z własnymi preferencjami, tym czy to pierwsza ciąża czy też kolejna, poziomem świadomości i majętności rodziny czy nawet otoczenia. Wpływ na stopień zaangażowania kobiety ma również fakt czy dziecko jest oczekiwane, zaplanowane i chciane, czy też nie.

Tymczasem istotnym czynnikiem mającym wpływ na szanse urodzenia zupełnie zdrowego dziecka są nałogi dotykające tak kobietę ciężarną jak i jej najbliższą rodzinę. Ogromna większość kobiet ciężarnych automatycznie rezygnuje z papierosów i alkoholu w chwili gdy staje się jasne, iż są w ciąży i chwałą im za to. Niekiedy jednak nałóg jest silniejszy i wtedy, często będąc nie w pełni świadomą, kobieta wywiera duże obciążenie na swój organizm ryzykując poważne i długofalowe konsekwencje dla dziecka.

Dym papierosowy powoduje reakcję organizmu polegającą na zwężeniu naczyń krwionośnych. Tak więc kurczą się one przy dymnym wdechu, a rozluźniają po wypaleniu papierosa i na powrót wciągnięcia w płuca powietrza. O ile duże naczynia są w stanie wytrzymać dosyć długo taką gimnastykę o tyle naczynia włosowate szybko sklejają się i obumierają. Dlatego też palenie papierosów w początkowym okresie ciąży gdy wytwarza się łożysko, złożone przede wszystkim z małych naczyń krwionośnych, wpłynie na całą ciążę. Poprzez uszkodzone łożysko dziecko otrzyma mniej tlenu i mniej wartości odżywczych stanowiących budulec jego ciałka. Dlatego też dzieci matek palących są średnio o 200- 300 gram lżejsze przy porodzie niż dzieci matek niepalących. To jednak nie jedyny problem.

Gdy kobieta ciężarna zaciąga się dymem, tętno płodu natychmiast skacze nawet do 180 uderzeń na minutę. Wyższe ciśnienie i ogólne większe obciążenie układu krwionośnego dziecka może spowodować zmiany rozwojowe oraz wady tak serca jak i innych narządów. Co ciekawe dziecko reaguje bardzo podobnie gdy ciężarna matka oddycha czyimś dymem sama nie paląc. Co więcej część substancji smolistych dostanie się do krwiobiegu płodu i wywoła tam dalsze spustoszenia.

W prawie każdym przypadku dzieci rodzonych przez matki palące, dziecko wykazuje któreś z poniższych cech:

  • jest słabsze, występują u niego zaburzenia układu sercowo-naczyniowego i przemiany materii,
  • miewa kłopoty z oddychaniem, bo jego płuca nie są w pełni gotowe do podjęcia swej funkcji,
  • może mieć wady wrodzone, zdeformowaną sylwetkę ciała, czasem dziecko rodzi się uzależnione od nikotyny
  • czasami nagle umiera (tzw. nagła śmierć łóżeczkowa często wiąże się z nałogiem rodziców).
  • obciążenia układu odpornościowego w życiu płodowym gwarantują jego słabość po urodzeniu dziecka, a to oznacza liczne infekcje i cięższe przechodzenie chorób.
  • uszkodzenia układu nerwowego wywołane substancjami toksycznymi z dymu papierosowego obniżają iloraz inteligencji dziecka, zwiększają ryzyko zaburzeń neurologicznych, zwiększa sie ryzyko porażenia mózgowego, opóźnienia psychofizycznego rozwoju dziecka itp.

Paląca ciężarna naraża również ciążę jako taką i musi się liczyć ze zwiększonym ryzykiem gdyż:

  • prawdopodobieństwo poronienia wzrasta nawet o 70%
  • o ponad 40% wzrasta prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami dla wcześniaka
  • rośnie prawdopodobieństwo przedwczesnego odklejenia się łożyska i pęknięcia błon płodowych,
  • wzrasta ryzyko urodzenia martwego dziecka.

 

Palenie papierosów w czasie ciąży zwiększa również ryzyko wystąpienia licznych kłopotów dziecka do 5 roku życia, które potem mogą mieć wpływ na dalszy rozwój aż po dorosłość. Takie dzieci często mają deficyty w rozwoju fizycznym, w zdolnościach intelektualnych, rozwoju emocjonalnym i zachowaniu. Palenie tytoniu przez rodziców w istotny sposób zwiększa ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej u dziecka, a także przewlekłego zapalenia ucha środkowego, które jest główną przyczyną głuchoty w wieku dziecięcym.

Instynkt macierzyński jest potężny. Dzięki niemu większość kobiet wytrzymuje bez papierosa co najmniej rok – tyle, ile trwa ciąża i karmienie piersią. Niestety, nie wszystkie. Tymczasem mleko matki palaczki ma mniej witaminy C i składników odżywczych, a zawarta w nim nikotyna (nie licząc innych trucizn) sprawia, że serce dziecka również po urodzeniu bije dużo szybciej niż powinno. Powoduje to niepokój, bezsenność, a także zaburzenia krążenia.

Najbardziej jednak tragiczną konsekwencją palenia w czasie ciąży, którą widać natychmiast po urodzeniu jest porażenie mózgowe. Większość ludzi kojarzy je z uszkodzeniem, które nastąpiło podczas porodu, czyli dziecko było zdrowe lecz zostało poważnie zranione przy porodzie. Nic bardziej błędnego! Porażenie mózgowe to efekt przewlekłego niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego. Przewlekłe, czyli takie, które trwa. A u palącej matki płód jest narażony na nieustanne niedotlenienie. Istnieje tutaj prosta konsekwencja: papieros – niewydolność łożyska – porażenie mózgowe.

Rodzą się więc tylko dwa pytania – po pierwsze czy ten papieros na prawdę jest aż tyle wart by ryzykować całe życie kłopotów zdrowotnych? Po drugie czy faktycznie matka ma prawo szafować zdrowiem swego potomka aż w taki sposób. Dla mnie palenie papierosów przez kobietę ciężarną lub też w jej otoczeniu jest skrajnym brakiem odpowiedzialności i wręcz okrucieństwem, w stosunku do bezbronnego życia, bez względu na to czy świadomym czy też nie.

Dziewczyny nie palcie w ogóle. Wyglądacie kiepsko z papierosem.

W ciąży nie palcie już absolutnie.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.