OŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI SPRZEDAŻY

 
 

Każdy sprzedawca, prowadzący sprzedaż alkoholu potrzebuje mieć zezwolenie. Koszt tego zezwolenia zależy od kilku czynników takich jak rodzaj sprzedawanego alkoholu, wysokość sprzedaży oraz typ zezwolenia.

Istotne jest jednak to co też dzieje się z ową daniną pobieraną za możliwość prowadzenia handlu alkoholem. Otóż środki te w całości zasilają budżet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a to oznacza że nie są to pieniądze stracone. Głównym celem działania GKRPA Pilchowice jest organizacja zaplecza terapeutycznego dla osób uzależnionych oraz profilaktyka mająca na celu ograniczenie liczby osób z problemem uzależnienia w przyszłości. Realizacja tych zadań wymaga nakładów pieniężnych, które komisja otrzymuje właśnie od sprzedawców jest więc oczywiste, że w obecnym systemie prawnym bez sprzedawców prowadzenie działalności terapeutycznej i profilaktycznej nie byłoby możliwe.

 

Dlatego też w imieniu rodzin objętych pomoca terapeutyczną, w imieniu dzieci wymagających pomocy materialnej zwłaszcza w zakresie dofinansowania wycieczek i zajęć pozalekcyjnych, w imieniu młodzieży korzystającej z programów profilaktycznych realizowanych w naszych szkołach, oraz w imieniu stowarzyszeń i instytucji które dzięki dotacjom z budżetu GKRPA mogą z większym rozmachem realizować statutowe cele związane z walką z uzależnieniami, w imieniu ich wszystkich serdecznie dziękujemy za rzetelne i dokładne wypełnianie rocznych oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu w Państwa sklepie, pubie czy restauracji.

 

Państwa środki służą szczytnym celom zwłaszcza ochrony dzieci i młodzieży przed mrokami uzależnienia. Niebawem zorganizujemy również system wsparcia dla osób współuzależnionych czyli takich, które mieszkają razem z osobą uzależnioną. Od wielu lat wspieramy również punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, chcących podjąć leczenie.  Będziemy również organizować zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań by możliwie ciekawie zagospodarować czas wolny młodzieży oraz umożliwić rozwój w kierunkach, które nie są objęte standardowym, szkolnym programem nauczania. Pamiętaj więc – opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to nie jest zwykły para-podatek. To datek na lepszą, zdrowszą i wolną od nałogów przyszłość naszej gminy.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

CZYM JEST GKRPA?

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to komisja powołana i działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.