GOK PILCHOWICE

 
 

Gminny Ośrodek Kultury to instytucja odpowiedzialna za rozwój kulturalno-oświatowy w Gminie. Nie jest to instytucja szkolna  czy też dydaktyczna jednak może realizować zadania z tych dziedzin w formie zajęć pozalekcyjnych.

Większość imprez, wycieczek, warsztatów czy wydarzeń kulturalnych jest realizowana przez GOK. Instytucja ta często współpracuje ze stowarzyszeniami, z GKRPA, OPSem, bilbiotekami oraz urzędem gminy by koordynować zasoby oraz korzystać z własnego budżetu w celu realizacji zadań statutowych. Domy kultury w sołectwach gdzie już zostały otwarte podlegają również pod zwierzchnictwo GOKu. To ważna instytucja odpowiedzialna za bogatą ofertę przyjemnego zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach jest P. Waldemar Pietrzak.

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Adres siedziby:

44-189 Wilcza, ul. Karola Miarki 123

tel. 503 978 654

tel. 32 230 44 99

e-mail: gok@pilchowice.pl

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami, nie czekaj!

 

POZNAJ SKŁAD KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w istniejącym składzie została powołana zarządzeniem Wójta z dnia 16 lutego 2015 roku. W konsekwencji nowego podejścia do kompetencji rad sołeckich członkami Komisji zostali przedstawiciele każdego sołectwa Gminy Pilchowice.